logo  
Добавъчни материали за заваряване
 
Електроди AWS БДС EN ISO PDF
Вежен E 6013 E 38 0 RR 12 Вежен
Норд E 7018 - 1 E 42 5 B 42 H5 Норд
OK 43.32 E 6013 E 42 0 RR 12 OK 43.32
OK 46.00 E 6013 E 38 0 RC 11 OK 46.00
OK 46.16 E 7014 E 38 0 RC 11 OK 46.16
OK 48.00 E 7018 E 42 4 B 4 2 H5 OK 48.00
OK 48.05 E 7018 E 42 4 B 42 H5 OK 48.05
OK 48.08 E 7018-G E 46 5 1Ni B 32 H5 OK 48.08
OK 50.40 E 6013 E 42 2 RB 12 OK 50.40
OK 53.70 E 7016 - 1 E 42 5 B 12 H5 OK 53.70
OK 55.00 E7018-1 H4 R E 46 5 B 3 2 H5 OK 55.00
Filarc 27P ~ E 8018-G E 46 4 B 4 1 H5 Filarc 27P
Pipeweld 6010 Plus E6010 E 38 2 C 21 Pipeweld 6010 Plus
Pipeweld 7010 Plus E7010-G E 42 2 Z C 2 1 Pipeweld 7010 Plus
Заваръчни телове      
Weld G3Si1 ER70S - 6 G 42 3 M21 3Si1 / G 38 2 C1 3Si1 Weld G3Si1
OK Autrod 12.51 ER70S - 6 G 42 3 M21 3Si1 / G 38 2 C1 3Si1 OK Autrod 12.51
OK AristoRod 12.50 ER70S - 6 G 42 4 M21 3Si1 / G 38 2 C1 3Si1 OK AristoRod 12.50
OK AristoRod 12.63 ER70S - 6 G 46 4 M21 4Si1 / G 42 2 C1 4Si1 OK AristoRod 12.63
OK Tigrod 12.61 ER 70S-6 W 42 3 W3Si1 OK Tigrod 12.61
OK Tigrod 12.64 ER 70S-6 W 46 3 W4Si1 Coreshield 8
Coreshield 8 E71T - 8 T 42 2 Y N 2 Норд
Coreshield 15 E71T - GS T 35 Z Z Y N 1 Coreshield 15
OK Tubrod 14.11 E70C-6M H4 T 42 4 M M 3 H5 OK Tubrod 14.11
OK Tubrod 14.12 E70C-6M / E70C-6C T 42 2 M M 1 H10 / T 42 2 M C 1 H10 OK Tubrod 14.12
OK Tubrod 15.14 E71T-1M / E71T-1C T 46 2 P M 2 H5 / T 46 2 P C 2 H5 OK Tubrod 15.14
Filarc PZ 6113 E71T-1M H8 / E71T-1C H4 T 46 2 P M 1 H10 / T 42 2 P C 1 H5 Filarc PZ 6113