logo  
Добавъчни материали за заваряване
 
Електроди AWS БДС EN ISO PDF
OK 74.46 E7018-A1 E Mo B 3 2 H5 OK 74.46
OK 76.18 E8018-B2 E CrMo1 B 4 2 H5 OK 76.18
E-B 321 - E Z (CrMoV) B 2 2 E-B 321
Заваръчни телове      
OK AristoRod 13.09 ER80S - G G 46 2 M21 2Mo/G 38 0 C1 2Mo OK AristoRod 13.09
OK AristoRod 13.12 ER80S - G G CrMo1Si / W CrMo1Si OK AristoRod 13.12
OK Tigrod 13.09 ER80S - G W 46 2 W2Mo OK Tigrod 13.09
OK Tigrod 13.12 ER80S - G W CrMo1Si OK Tigrod 13.12