logo  
Добавъчни материали за заваряване
 
Електроди AWS БДС EN ISO PDF
OK 92.18 ENi-CI E C Ni-CI 3 OK 92.18
OK 92.58 ENiFe-CI-A E C NiFe-CI-A 1 OK 92.58
OK 92.60 ENiFe-CI E C NiFe-1 3 OK 92.60
Заваръчни телове      
Nicore 55 (OK Tubrod 15.66) ~ENiFeT1 - 4 - CI T C NiFe-1 M Nicore 55