logo  
Добавъчни материали за заваряване
 
Опаковки на обмазани електроди PDF
Стандартни пакети на обмазани електроди Стандартни опаковки на обмазани електроди
Вакуумирани пакети VacPac Вакуумни оаковки VacPac
Пластмасови кутии за обмазани електроди Пластмасови кутии
Метални кутии за електроди Pipeweld Метални кутии Pipeweld
Опаковки и ролки тел за заваряване  
Ролка тип 46/56 Ролка тип 46/56
Ролка тип 67/69 Ролка тип 67/69
Ролка тип 76/77 Ролка тип 76/77
Адаптор за ролки тел тип 76/77 Адаптор за ролки тел тип 76/77
Вакуумирани ролки тел Ролка тип 67; 71; 75; 77
Ролка тип 98 Ролка тип 98
Ролка тип ЕСАБ EcoPac Ролка тип ЕСАБ EcoPac
Осмоъгълен варел тип Marathon PacTM Осмоъгълен варел тип Marathon Pac
Осмоъгълен варел тип 95 - Mini Marathon PacTM Осмоъгълен варел тип 95 - Mini Marathon Pac
Аксесоари за свързване и работа с Marathon Pac Аксесоари за свързване и работа с Marathon Pac
Аксесоари за Endless PacTM Аксесоари за Endless Pac
Варел тип 94 - Jumbo Marathon Pac Варел тип 94 - Jumbo Marathon Pac
Аксесоари за Jumbo Marathon PacTM Аксесоари за Jumbo Marathon Pac
Аксесоари за Aluminium Jumbo Marathon PacTM Аксесоари за Aluminium Jumbo Marathon Pac
Стандартни опаковки на пръчки тел за ВИГ заваряване Стандартни опаковки на пръчки тел за ВИГ заваряване
Ролка тип EuroSpool 28/31 Ролка тип EuroSpool 28/31
Ролка тип EuroSpool 03 Ролка тип EuroSpool 03
Ролка тип 52-00 Ролка тип 52-00
Ролка тип 06-00 - Осмоъгълен варел BigDrum Ролка тип 06-00 - Осмоъгълен варел BigDrum
Ролка тип 18-00 - Руло с тръбна рамка Ролка тип 18-00
Ролка тип 33-30 - Руло EcoCoil Ролка тип 33-30 - Руло EcoCoil
Опаковки на флюс за заваряване  
Хартиени торби за флюс Хартиени торби за флюс
Големи торби ESAB BigBag Големи торби ESAB BigBag