logo  
Добавъчни материали за заваряване
 
Електроди AWS БДС EN ISO PDF
OK 61.30 E308L-17 E 19 9 L R 1 2 OK 61.30
OK 61.80 E347-17 E 19 9 Nb R 3 2 OK 61.80
OK 63.30 E316L-17 E 19 12 3 L R 1 2 OK 63.30
OK 63.80 E318-17 E 19 12 3 Nb R 3 2 OK 63.80
OK 63.85 E318-15 E 19 12 3 Nb B 4 2 OK 63.85
OK 68.15 E410-15 E 13 B 4 2 OK 68.15
OK 68.17 E410NiMo-16 E 13 4 R 3 2 OK 68.17
OK 69.33 E385-16 E 20 25 5 Cu N L R 3 2 OK 69.33
Заваръчни телове      
OK Autrod 308LSi ER308LSi G 19 9 LSi OK Autrod 308LSi
OK Autrod 316LSi ER316LSi G 19 12 3 LSi OK Autrod 316LSi
OK Autrod 318Si (ER318Si) G 19 12 3 NbSi OK Autrod 318Si
OK Autrod 347Si ER347Si G 19 9 NbSi OK Autrod 347Si
OK Autrod 385 ER385 G 20 25 5 CuL OK Autrod 385
OK Tigrod 308L ER308L W 19 9 L OK Tigrod 308L
OK Tigrod 308LSi ER308LSi W 19 9 LSi OK Tigrod 308LSi
OK Tigrod 316L ER316L W 19 12 3 L OK Tigrod 316L
OK Tigrod 316LSi ER316LSi W 19 12 3 LSi OK Tigrod 316LSi
OK Tigrod 318Si (ER318Si) W 19 12 3 NbSi OK Tigrod 318Si
OK Tigrod 347Si ER347Si W 19 9 NbSi OK Tigrod 347Si
OK Tigrod 385 ER385 W 20 25 5 CuL OK Tigrod 385
Shield-Bright 308L E308LT1-4 / E308LT1-1 T 19 9 LP M2 - US / C2 - US Shield-Bright 308L
Shield-Bright 316L E316LT1-4 / E316LT1-1 T 19 12 3 LP M2 - US / C2 - US Shield-Bright 316L
OK Tubrod 15.34 - T Fe10; T 18 8 Mn MM 2 OK Tubrod 15.34