logo  
Добавъчни материали за заваряване
 
Електроди AWS БДС EN ISO PDF
OK 67.53 (E2209-16) E 22 9 3 N L R 1 2 OK 67.53
OK 68.53 E2594-16 E 25 9 4 N L R 3 2 OK 68.53
Заваръчни телове      
OK Autrod 2509 ER2594 W 25 9 4 N L / G 25 9 4 N L OK Autrod 2509
OK Tigrod 2509 ER2594 W 25 9 7 NL OK Tigrod 2509