logo  
Добавъчни материали за заваряване
 
Електроди AWS БДС EN ISO PDF
OK 67.43 ~E307-16 E 18 8 Mn B 1 2 OK 67.43
OK 67.45 (E307-15) E 18 8 Mn B 4 2 OK 67.45
OK 67.70 E309LMo-17 E 23 12 2 L R 3 2 OK 67.70
OK 68.81 E312-17 E 29 9 R 3 2 OK 68.81
OK 68.82 (E312-17) E 29 9 R 1 2 OK 68.82
Заваръчни телове      
OK Autrod 309LSi ER309LSi G 23 12 LSi OK Autrod 309LSi
OK Autrod 309MoL ~ER309LMo S 23 12 2 L OK Autrod 309MoL
OK Autrod 312 ER 312 G 29 9 OK Autrod 312
OK Autrod 16.95 ~ ER307 G 18 8 Mn OK Autrod 16.95
OK Tigrod 309L ER309L W 23 12 L OK Tigrod 309L
OK Tigrod 309MoL ~ER 309 LMo W 23 12 2L OK Tigrod 309MoL
OK Tigrod 312 ER312 W 29 9 OK Tigrod 312
OK Tigrod 16.95 ~ ER307 W 18 8 Mn OK Tigrod 16.95
Shield-Bright 308L E308LT1-4; E308LT1-1 T 19 9 LP M2 - US / C2 - US Shield-Bright 308L
Shield-Bright 309L E309LT1-4; E309LT1-1 T 23 12 LP M2 - US / C2 - US Shield-Bright 309L
Shield-Bright 309LMo E309LMoT1-1; Е309LMoT1-4 T 23 12 2 L P M 2 / C 2 Shield-Bright 309LMo